Verkkosivuston tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan miten SFT Finntekniikka Oy käsittelee tältä verkkosivustolta kerättäviä henkilötietoja. Tietosuojaseloste koskee niitä henkilötietoja, joissa SFT Finntekniikka Oy toimii rekisterinpitäjänä.

 

SFT Finntekniikka Oy on sitoutunut suojaamaan käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Selosteessa kerrotaan

1. Rekisterinpitäjä ja tietosuojasta vastaava henkilö

SFT Finntekniikka Oy

Y-tunnus: 1070717-3
Puh. 0400913892
Sähköposti: jyri.peuranen[at]sft.fi

Osoite: Tuottajantie 67, 60100 Seinäjoki

Tietosuojasta vastaava henkilö

Jyri Peuranen
Puh. 0400913892
Sähköposti: jyri.peuranen[at]sft.fi

2. Mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään

Yhteydenotto- ja rekrylomakket

SFT Finntekniikka Oy kerää verkkosivustolta henkilötietoja sivustolla olevilla lomakkeilla. Henkilötietoja kerätään niiltä kävijöiltä, jotka itse syöttävät verkkosivuston lomakkeelle tietoja esimerkiksi tarjouspyyntöä tai työpaikan hakemista varten.

 

Tietoja käytetään yhteydenoton käsittelyyn. Yhteydenotot tallentuvat erilliseen mainittua yhteydenottoa varten luotuun sähköpostiin, jossa tietoja säilytetään 6 kk.

Verkkosivuanalytiikka ja mainonnan kohdentaminen

Verkkosivustolla on käytössä Google Ads -työkalu, jonka avulla kerätään tietoja siitä, minkä mainoksen kautta verkkovierailijat ovat tulleet sivustolle ja mitä hakusanoja he ovat käyttäneet. Tietoja käytetään mainonnan seuraamiseen ja kohdentamiseen, ja ne säilyvät SFT Finntekniikka Oy:n käytössä 45 päivää.

 

SFT Finntekniikka Oy ei kuitenkaan saa sellaista tietoa, jonka avulla se voisi yhdistää tiedot rekisteröityyn. Ainoastaan Google voi yhdistää näitä tietoja. Lisätietoja tietojen siirtämisestä Googlelle löytyy alempaa kohdasta 4.

 

Sivustomme käyttää Facebook-pikseliä, joka on eväste mainonnan kohdentamiseen ja tulosten seuraamiseen Facebookissa. Pikselin avulla voidaan seurata mm. kuinka paljon Facebookista siirtyy kävijöitä verkkosivustolle mainoksen kautta. Facebook-pikseli kerää tietoja ainoastaan niistä käyttäjistä, joilla on Facebookin käyttäjätunnus ja jotka ovat antaneet Facebookille luvan käyttää evästeitä. Pikseliä käytetään mainosten ja kohderyhmien käyttäytymisen seuraamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen oikeille kohderyhmille ja asiakkaille. Tietojen avulla luomme anonyymejä tilastoja, joilla tutkitaan miten ihmiset käyttävät sivujamme ja mainontaamme. Tavoitteenamme on parantaa markkinointiviestintämme kohdentamista ja sisältöä. Facebook-käyttäjä voi halutessaan muokata omia mainosasetuksiaan omalla Facebookin käyttäjätilillään. Lisätietoja Facebookin tietosuojakäytänteistä: Facebookin tietosuojakäytänteet ja tietoa Facebookin evästekäytänteistä.

3. Käsittelyn lainmukaisuusperuste

Lomakkeella kerättyjä tietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella yhteydenottoihin liittyvän viestinnän mahdollistamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste voi olla oikeutettu etu silloin, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on asianmukainen yhteys. Tässä tapauksessa asianmukainen yhteys muodostuu silloin, kun rekisteröity on omasta aloitteestaan rekisterinpitäjään yhteydessä verkkosivustolla olevalla lomakkeella.

 

Rekisteröidyn ei kuitenkaan ole pakko toimittaa mitään tietoja verkkosivuston kautta, vaan rekisteröity olla yhteydessä myös suoraan SFT Finntekniikka Oy:hyn.

SFT Finntekniikka Oy käsittelee Google Ads ja Facebook Pixel-työkalulla kerättyjä tietoja rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella. Rekisteröity antaa suostumuksensa vapaaehtoisesti verkkosivulla olevan suostumustyökalun avulla. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa muuttamalla suostumustyökalun asetuksia sen vaikuttamatta ennen suostumuksen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta verkkosivuston käyttöön tai palveluiden saatavuuteen.

 

 

4. Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin

SFT Finntekniikka Oy:n keräämiä henkilötietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta kansainvälisille järjestöille tai EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

 

SFT Finntekniikan sivuston käytöstä siirtyy kuitenkin henkilötietoja Googlelle alla lueteltujen työkalujen avulla. Google voi hyödyntää tietoja esimerkiksi omaan markkinointiinsa tai myydä sen kautta saatuja tietoja eteenpäin itsenäisenä rekisterinpitäjänä. Googlen palveluiden tietosuojalausunnon voit lukea suomeksi osoitteesta https://policies.google.com/privacy

mikäli rekisteröity on antanut suostumuksensa, on käytössä Facebook Pixel, jonka avulla Facebook saa tiedon vierailusta sivuillamme ja pystyy kohdentamaan mainoksia sinulle sen perusteella. Facebook käsittelee tietojasi itsenäisenä rekisterinpitäjänä ja heidän tietosuojakäytännöistään voit lukea lisää osoitteesta: https://www.facebook.com/about/privacy Tiedot siirretään, mikäli verkkovierailija antaa suostumuksensa evästeisiin sivustolla. Tiedot suostumuksen peruuttamiseen löytyy ylempää suostumusta
koskevasta kohdasta 3.

 

mikäli rekisteröity on antanut suostumuksensa, työkalun avulla kerätään tietoja siitä, mitä kautta verkkovierailijat ovat tulleet sivustolle ja mitä hakusanoja verkkovierailijat ovat käyttäneen. Suostumuksen perusteella nämä tiedot siirretään Googlelle, joka voi hyödyntää tietoja itsenäisenä rekisterinpitäjänä omassa toiminnassaan. Tiedot siirretään, mikäli verkkovierailija antaa suostumuksensa evästeisiin sivustolla. Tiedot suostumuksen peruuttamiseen löytyy ylempää suostumusta koskevasta kohdasta 3.

sivustolle haetaan sisältöä Google Fonts -palvelusta. Sisällön hausta tallentuu Googlen palveluun tietoja verkkovierailijasta ja hänelle toimitetusta palvelusta, kuten verkkovierailijan IP-osoite, sisällön haun kellonaika sekä haettu sisältö. Google Fonts –palvelun osalta et voi estää tietojen siirtoa.

5. Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten tiedot suojataan

Verkkosivuston käyttöön ei ole havaittu liittyvän olennaisia riskejä rekisteröidyn oikeuksille tai vapauksille johtuen sivuston hyvästä suojaustasosta ja siitä, ettei verkkovierailijasta esimerkiksi kerätä arkaluontoisia tietoja. Henkilötietojen käsittelyssä ja suojaustoimissa huomioidaan voimassa olevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön vaatimukset. Pääsy henkilötietoihin on ainoastaan niillä SFT Finntekniikka Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, joiden työtehtäviin kuuluu näiden tietojen käsittely.

 

Rekisteröityjen tulee olla tietoisia siitä, ettei SFT Finntekniikka Oy pysty ennakolta arvioimaan tai kontrolloimaan esimerkiksi lomakkeella toimitettujen tietojen sisältöä ja siten suorittamaan erityisiä suojaustoimia. Tästä syystä rekisteröityjen ei tule toimittaa SFT Finntekniikka Oy:lle sellaisia tietoja, joita ei halua käsiteltävän.

6. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää

Rekisteröidyllä on oikeuksia koskien SFT Finntekniikka Oy:n hallussa olevia henkilötietoja. Oikeuksia on pääsääntöisesti mahdollista käyttää kerran kalenterivuodessa maksuttomasti. Jos pyyntöjä tulee yhdeltä henkilöltä enemmän kuin kerran kalenterivuodessa, pyyntöihin lisätään pyynnön laajuudesta riippuva hallinnollinen kustannus, josta saa arvion etukäteen.

 

Oikeuksiaan voi käyttää ottamalla yhteyttä SFT Finntekniikka Oy:hyn. Yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta.

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua hänestä tallennettuihin SFT Finntekniikka Oy:n hallussa oleviin henkilötietoihin. Niistä saa halutessaan myös kopion. Oikeutta tutustua tietoihin voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi. Esimerkiksi sähköpostiviestien luovuttaminen edellyttää aina molempien viestinnän osapuolten suostumusta.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Poikkeus tähän voi olla tilanne, jossa aiemmin toimitettu tieto on jollain tavalla olennainen esimerkiksi sopimukseen tai toimitukseen liittyen. Tällöin vanhaa tietoa ei välttämättä korvata, vaan uusi tieto lisätään tiedoksi muuttuneeseen tietoon.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Tietojen poistaminen voidaan tehdä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • rekisteröity peruuttaa suostumuksensa käsittelyyn, eikä käsittelyyn ole muuta perustetta
  • rekisteröity vastustaa tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perustetta.

Henkilötieto, jonka käsittelylle SFT Finntekniikka Oy:lla ei ole lain mukaan käsittelyoikeutta ja käsittelyn tarve lakkaa, poistetaan ilman rekisteröidyn pyyntöäkin.

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi tilanteissa, joissa hän epäilee henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta tai on vastustanut henkilötietojesi käsittelyä, mutta asioiden selvittäminen on vielä kesken.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä tilanteessa, jolloin SFT Finntekniikka Oy käsittelee tietoja yleiseen etuun vedoten (esimerkiksi tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi) tai omaan oikeutettuun etuunsa perustuen.

Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen ei koske yritysten välisissä liikesuhteissa käsiteltyjä tietoja tapauksissa, joissa käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen, jonka osapuoli henkilö on. SFT Finntekniikka Oy ei muutenkaan siirrä henkilötietoja automaattisesti minnekään – ei edes pyynnöstä. Tapaukset ovat aina yksilöllisiä ja siirrossa joudutaan aina käyttämään manuaalista siirtotapaa kaikkien osapuolten turvallisuuden varmistamiseksi.

 

Rekisteröidyllä on kuitenkin oikeus saada antamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty automaattisesti sopimukseen tai suostumukseen perustuen.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen ei aseta rekisteröityä mitenkään eriarvoiseen asemaan muiden kanssa SFT Finntekniikka Oy:n palveluiden käytön osalta, eikä menetä mitään oikeuksiaan muihin verrattuna.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle epäillessään henkilötietojansa käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti. Ensisijaisesti SFT Finntekniikka Oy toivoo, että yhteys otetaan aina ensin SFT Finntekniikka Oy:hyn, jotta asia voidaan selvittää jo ennen kuin siitä muodostuu ongelmia.

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite:
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

 

Postiosoite:
PL 800, 00521 Helsinki

 

Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi