Vastuullisuus

Toteutamme vastuullista tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Huomioimme kaikessa toiminnassamme lainsäädäntö- ja ympäristövaatimukset ja -standardit, joiden tavoitteena on energiatehokkuuden parantaminen, laitteiden käyttöiän kasvattaminen ja oikeanlaisten kylmäaineiden käyttö sekä niiden kierrätys.

Energiatehokkuus syntyy eri taloteknisten järjestelmien ja kylmäjärjestelmien tehokkaasta yhteiskäytöstä, joten erilaisten ammattilaisten yhteistyö aina välttämätöntä sekä uudis- että saneerauskohteissa. Kaupan alalla toimijoita sitoo energiapalveludirektiivi, jonka tavoitteena on vähentää kokonaisenergiankulutusta. Huomioimme toiminnassamme myös asiakkaiden omat strategiset tavoitteet energian kulutuksen vähentämiseksi ja ympäristövastuullisuuden kehittämiseksi.

F-kaasuasetuksena tunnettu laki astui voimaan vuoden 2020 alussa ja ohjaa tällä hetkellä vahvasti kylmälaitteita koskevia investointipäätöksiä.

Vastuullinen tulevaisuus

F-kaasuasetuksen voimaan astumisen jälkeen asennetuissa kylmälaitteissa on kielletty sellaisten HFC-kylmäaineiden käyttö, joiden GWP-arvo on yli 2 500. Vanhoissa laitteissa raja-arvon ylittäviä kylmäaineita saa käyttää kierrätettyinä ja talteen otettuina huollon yhteydessä vielä vuoden 2029 loppuun asti. Vuoteen 2030 mennessä elintarvikemyymälät on muutettava kylmälaitteiden osalta uusien määräysten mukaisiksi.


Ammattilaisemme ovat sitoutuneet tuottamaan asiakkaillemme sellaisia ratkaisuja ja palveluita, joiden avulla asiakkaat saavat lainsäädännön vaatimukset täyttäviä sekä kustannustehokkaita ja ympäristövastuullisia vaihtoehtoja käyttöönsä. Tuotamme myös jatkuvia ja laadukkaita valvonta-, ylläpito- ja huoltopalveluita, joiden avulla voidaan varmistaa energiatehokkuuden säilyminen, pidentää laitteiden käyttöikää ja vähentää laitteiden vika- ja häiriötiloja.

Vastuullisuus - SFT Finntekniikka Oy
Vastuullisuus - SFT Finntekniikka Oy