Kylmälaitteen vuosihuollon hyödyt ja omistajan velvollisuudet

Teollisuuden, liikekiinteistöjen ja taloyhtiöiden kylmälaitteiden kylmäaineet ja sähkönkulutus kuormittavat ympäristöä. Tämän vuoksi säännöllinen huolto on tärkeää. Huollon tärkeydestä johtuen lainsäädäntö velvoittaa kylmälaitteiden haltijat säännöllisten vuototarkastusten teettämiseen sekä ilmastoinnin jäähdytyslaitteiden energiatarkastuksiin. Tämä laki voi tuoda isojakin säästöjä kylmälaitteen haltijalle ainakin pitkällä aikavälillä. Teollisuuden, kaupan yritykset ja kiinteistöyhtiöt toimivat vastuullisesti sekä välttyvät monilta vahingoilta ja toiminnan keskeytymiseltä, kun laitteet tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti. Myös omalla toiminnallaan voi saada aikaan merkittäviäkin säästöjä kylmälaitteiden käytössä. Kodeissaan jokaisen kannattaa huolehtia lämpöpumppujen ja muiden kylmälaitteiden huollosta. Tärkeitä ovat mm. pakastimien sulatukset ja takaosien imuroinnit.

Lakisääteiset kylmälaite vuototarkastukset

Vuototarkastusten tekeminen on kylmälaitteen omistajan tai haltijan vastuulla ja sen saa tehdä vain pätevöitynyt asentaja. Vuototarkastusten tekemistä valvovat alueelliset ympäristökeskukset, kunnalliset ympäristönsuojeluviranomaiset sekä terveystarkastajat.

Kylmälaitteen vuototarkastusvälit:

  • Kerran vuodessa, kun kylmäainemäärä on 3 – alle 30 kg
  • Kaksi kertaa vuodessa, kun kylmäainemäärä on 30 – alle 300 kg
  • Kolmen kuukauden välein, kun kylmäainemäärä on yli 300 kg

Havaittu vuoto on aina korjattava välittömästi. Vuodon korjaamisen jälkeen laitos on tarkastettava kuukauden kuluessa korjauksesta korjauksen onnistumisen varmistamiseksi.

Kylmälaitteen huoltotarra

Lakisääteisen vuototarkastuksen piirissä olevien kylmälaitteiden välittömästä läheisyydestä pitää löytyä huoltotarra, josta ilmenee koska viimeisin vuototarkastus on tehty ja koska tarkastus pitää seuraavan kerran viimeistään suorittaa.

Kylmälaitteen huoltopäiväkirja

Kylmälaitteista, joissa on yli 3 kiloa kylmäainetta, tulee ylläpitää huoltopäiväkirjaa. Siihen merkitään kaikki huoltotoimenpiteet, varsinkin kylmäaine lisäykset. Jos kylmäainetta pitää lisätä, laitteessa on vuoto, joka pitää välittömästi paikallistaa ja korjata. Kylmäaineet ovat haitallisia yläilmakehälle aiheuttaen otsonikatoa ja kasvihuoneilmiötä. Huoltopäiväkirjan voi hankkia esim. kylmähuoltoliikkeestä.

Kylmälaitteen huoltosopimus auttaa pienentämään kustannuksia

Suositeltavaa on tehdä huoltosopimus kylmäliikkeen kanssa laitoksen huoltamisesta määräajoin. Määräaikaishuollot pienentävät korjaus- ja käyttökuluja sekä pidentävät kylmälaitteen käyttöikää. Määräaikaishuollot kannattaa suunnitella kylmälaitoksen käytön mukaan siten, että laitos toimii koko ajan suunnitellusti, jolloin myös sen energiankäyttö on optimaalista.

Kylmäasentajien päiväsaikaan tekemä ennaltaehkäisevä huoltotyö on edullisempaa kuin hätätyö päivystysaikaan. Huolloista ja tarkastuksista tulee pitää huoltokirjaa, jota säilytetään laitteiston yhteydessä. Kun huomioit nämä asiat säännöllisesti, säästät ja minimoit samalla riskejä. Joskus ennalta arvaamattomia vahinkoja kuitenkin sattuu. Niiden varalta ovat olemassa vakuutukset. Niillä voit turvata rakennukset, laitteet ja elintarvikkeet sekä varautua siihen, että saat korvauksia silloin, kun yrityksen normaali liiketoiminta keskeytyy yllättävän vahingon vuoksi.

Kylmälaitteiden huoltopäivystys 24/7
SFT Finntekniikka Oy huoltopäivystys 24/7